EN - version CZ - version
       


        

ER7000

 

Parametr 1: SOTM
Parametr 2: Satcom-on-the-Move
Cena: Cena na poptávku

Zajišťuje obousměrnou satelitní komunikaci za jízdy (SOTM).

Antžéna s vysokým ziskem.

Universální platforma vhodná pro různá vozidla.